tirsdag 7. september 2010

Hvordan kan Kvarteret oppnå flere besøkende?

I forbindelse med dikult110 var oppgaven på siste øving å delta. Her skulle vi som deltagende på kurset finne fem strategier for å skape blest om den valgte organisasjonen. Min gruppe valgte å foreta en vurdering av Det Akademiske kvarter, Bergens studentkulturhus.

Hvorfor ble kvarteret valgt? Bagrunnen var denne artikkelen som forteller at Kvarteret etter oppussingen sliter med å tiltrekke seg studentene.

For å nå ut til brukerne og potensielle brukere er det viktig å etablere profiler på sosiale medier. Per dags dato er Kvarteret å finne på twitter, facebook og har sin egen hjemmeside. Men holder det å opprette slike profiler? Strengt talt, nei. En profil på et sosialt nettsted innebærer vedlikehold. Hele tiden må potensielle brukere, som i dette tilfellet er studenter og unge mellom 18-30 få informasjon om de arrangementene som foregår på Kvarteret. Dersom ønsket målgruppe skal komme til Kvarteret må de informeres. For noen kan det være en terskel å besøke et nytt sted. Særlig de unge som begynte å studere etter at Kvarteret begynte å pusse opp har funnet andre plasser hvor de får det kulturtilbudet de ønsker. Hvorfor skal da kvarteret besøkes, når man får 5 kroner billigere øl og tilsvarende kulturunderholdning et annet sted?

Kvarterets profiler på ulike sosiale nettverk blir ikke brukt så aktivt som de burde. Facebookpagen og twitteren ble sist oppdatert 30. August. Og idag er det 8. September. Som fast bruker av Kvarteret vet jeg at det skjer ting der hver dag, og at jeg gjerne vil informeres om når og hvor ulike arrangementer foregår.

                                                                                                                               (printscreen fra twitter)

Som utgangspunkt for strategiene som er blitt valgt har målet vært å øke antall besøkende på Kvarteret.

Idag finnes kvarteret som en "person" og som en facebookpage på facebook. Ved å ha to ulike profiler er det vanskelig for sluttbruker å vite hvilken av de to ulike profilene som går for å være den offisielle siden. Hjemmesiden til kvarteret linker til facebookpagen, men hva hjelper det når litt rask klikking på facebook viser at "personen" kvarteret er mer aktiv? Som første ledd for å øke antall besøkende på kvarteret vil det være hensiktsmessig å samle kvarterets facebookprofil til en side.

Del to, denne siden bør administreres jevnlig, gjerne daglig. Her kan man fortelle menneskene som liker pagen hva dagens rett er, fortelle hva slags arrangementer som skal foregå på kvarteret den aktuelle dagen og lignende.

Del tre, for å faktisk trekke brukerne bort fra dataer og telefonen kan kvarteret lage konkurranser (selv om dette ikke er HELT lov, men ..hvem bryr seg?) hvor man kan vinne gratisbilletter til ulike arrangementer eller gratis måltid. På den måten vil sluttbruker bli oppmerksom på hva som foregår, og det det legges ut "gulrøtter" som trekker gjester.

På kvarteret er det ulike driftsorganisasjoner, såkalte dorger som arrangerer ulike tilstelninger på Kvarteret. Disse er flinkere til å opplyse brukerne sine på foreksempel twitter (twittereksempel: Aktive Studenters Forening). Men disse har adskillig færre følgere på twitter, og for å øke blest om deres arrangementer kan Kvarteret gjøre noe så enkelt som å retweete postene til for eksempel ASF.

Hva kan folk forvente når de besøker Kvarteret? For mange er det en terskel som må overvinnes for å benytte seg av et nytt kulturtilbud. Hvordan er brukerene av et slikt sted? Vil jeg passe inn i mengden? For mange er det å gjøre ting som er uvant i forhold til deres faste rutiner vanskelig. Vi mennesker er rutinemennesker. For å forklare stemningen, vise hvordan, og ikke minst HVA som foregår på Kvarteret kan Kvarteret lage youtube-videoer som appellerer til brukerne. Kvarteret har allerede en bruker på youtube, og det burde ikke være verken krevende eller vanskelig å lage filmsnutter som appellerer til potensielle brukere.

Dette virker jo lett? MEN! Det er likevel noen fallgruber kvarteret kan falle i. Dersom ikke siden administreres, og de forsøker å oppnå kontakt med brukerne vil de ikke klare å holde på engasjementet. Kvarteret har som nevnt tidligere vært i media og fortalt at det kommer færre gjester enn forventet. De må bruke sosiale medier til å informere, men også til å skape dialog med brukerene. Kanskje de har svar på hvorfor de selv ikke dukker opp? ...Jeg vet iallefall personlig at jeg synes at ølprisene er litt stive. :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar